دوره مهارتی انگیزشی رشته برق برگزار شد.

شنبه 4 خرداد 1398 کد خبر : 1245
آمار بازدید : 834
دوره مهارتی انگیزشی رشته برق برگزار شد.
دوره مهارتی انگیزشی رشته برق پنج شنبه مورخ 98/3/2 با حضور چشمگیر دانشجویان این رشته در محل سالن همایش های فردوسی برگزار شد.