بازدید مدیر کل محترم صدا وسیمای استان س و ب و مدیرعامل محترم شرکت گازاستان س و ب

دوشنبه 7 بهمن 1398 کد خبر : 3301
آمار بازدید : 941

بازدید مدیر کل محترم صدا وسیمای استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم شرکت گازاستان سیستان و بلوچستان

بازدید مدیر کل محترم صدا وسیمای استان سیستان و بلوچستان و مدیرعامل محترم شرکت گازاستان سیستان و بلوچستان