اطلاعیه مهم صندوق رفاه برای نیمسال دوم 97-98

يكشنبه 18 فروردين 1398 کد خبر : 1230
آمار بازدید : 888

قابل توجه دانشجویانی که پیامک تأیید صندوق رفاه مبنی بر مراجعه به بانک را دریافت کرده اند

آندسته از دانشجویانی که پیامک تأیید صندوق رفاه مبنی بر مراجعه به بانک را دریافت کرده اند حداکثر 20 روز از تاریخ دریافت پیامک می بایست به بانک مراجعه و تشکیل پرونده دهند.