تقویم کامل آموزشی نیمسال اول 96-95

يكشنبه 7 شهريور 1395 کد خبر : 1023
آمار بازدید : 1350

تقویم کامل آموزشی نیمسال اول 96-95

نــوع فعاليــت  آموزشــــی

روز ـ  ماه ـ‌ سال

ثبت نام از پذيرفته شدگان سال تحصيلي  96- 95

به استناد دستورالعمل ثبت نامي

 سازمان سنجش و اينترنتي

انتخاب واحد نيمسال اول(توسط خود دانشجو)پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :

دانشجويان تحصيلات تكميلي روز سه شنبه مورخ 16/6/95

وروديهاي 92 و ماقبل روز شنبه  13/6/95 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 93 روز يكشنبه 14/6/94 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 94 روز دوشنبه 15/6/94 از ساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

وروديهاي 95 انتخاب واحددسته جمعي توسط آموزش و تحويل برگ انتخاب واحد به دانشجو در روز تحويل مدارك به ايشان دانشجويانيكه درايام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند،روزچهار شنبه17/6/94 ازساعت 9 صبح لغايت ساعت24روزجمعه19/6/94

13/6/95 لغايت 19/6/95

مهلت درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال اول

13/6/95  لغايت 3/7/95

شروع و پايان كلاسها

27/6/95   لغايت  8/10/95

رؤيت چك ليست انتخاب واحد نيمسال اول توسط دانشجو ومدیرگروه وپرينت ليست حضوروغياب توسط اساتيدمحترم

20/6/95  لغايت  24/6/95

پايان مهلت ارائه درخواست بررسي مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم  ويژه به مديران گروههای آموزشی وبررسی مشروطی های نیمسال اول توسط مدیران گروههای آموزشی

27/6/95

حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي )

29/6/95  لغايت  2/7/95

آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي

1/10/95

امتحان دروس عملي

4/10/95  لغايت  8/10/95

تحويل گزارش نهايي دروس عملی و كارآزمايشگاهي نيمسال اول به استاد

8/10/95

شروع

امتحانات

  11/10/94      لغایت

26/10/94