بازدید مدیرکل محترم سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان از موسسه آموزش عالی هاتف

شنبه 5 بهمن 1398 کد خبر : 3297
آمار بازدید : 842

پنج شنبه 3 بهمن ماه 1398

بازدید مدیرکل محترم سازمان ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان و معاونین محترم از دانشگاه هاتف