دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات تامین اجتماعی در دانشگاه هاتف برگزار شد

چهارشنبه 2 بهمن 1398 کد خبر : 3295
آمار بازدید : 776

مورخ ۹۸/۱۱/۱ 

دوره آموزشی آشنایی با قانون و مقررات تامین اجتماعی در راستای تحقق اهداف و رسالت آموزشی اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی شهرستان زاهدان مورخ ۹۸/۱۱/۱ در دانشگاه هاتف برگزار شد.