دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)برگزار شد

پنج شنبه 26 دي 1398 کد خبر : 3292
آمار بازدید : 853

دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا)برگزار شد

دوره آموزش تخصصی ضمن خدمت امنیت کاربری فناوری اطلاعات (اکفا) در دانشگاه هاتف برگزار شد. مدرس دوره :مهندس مهر آزما