اطلاعیه فوری و مهم درباره کارت ورود به جلسه

پنج شنبه 19 دي 1398 کد خبر : 3290
آمار بازدید : 960

آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحانات

قابل توجه دانشجویان گرامی:
 آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه امتحان روز پنجشنبه مورخ 19/10/1398 می باشد.لازم به ذکر است برای ورود به جلسه امتحان ارائه کارت ورود به جلسه عکسدار به همراه کارت شناسایی الزامی می باشد. در صورت عدم دریافت کارت تا تاریخ فوق عواقب ناشی از آن به عهده دانشجو خواهد بود.