کارت ورود به جلسه امتحانات نیمسال اول 99-98 روی سامانه آموزش قرار گرفت

يكشنبه 15 دي 1398 کد خبر : 3288
آمار بازدید : 886

توجه به این نکته ضروری است، کارت هایی که بدون شماره صندلی باشند، فاقد اعتبار هستند