اطلاعیه مهم صندوق رفاه دانشجویی برای نیمسال اول 99-98

دوشنبه 2 دي 1398 کد خبر : 3284
آمار بازدید : 836

آخرین فرصت مراجعه به بانک برای تکمیل پرونده

دانشجویان گرامی  که درخواست وام صندوق رفاه داشته اند ضروری است هر چه سریعترجهت تکمیل پرونده به بانک مراجعه کنند. بدیهی است در صورت عدم مراجعه انصراف آنها از وام ثبت خواهد شد و در نیمسال جاری امکان دریافت وام صندوق رفاه را نخواهند داشت