دوره آموزش آشنایی با قانون و مقررات مالیاتی در دانشگاه برگزار شد

شنبه 0 دي 1398 کد خبر : 3283
آمار بازدید : 900

ویژه مدیران تعاونی های مسکن شهرستان زاهدان و میرجاوه

دوره آموزش آشنایی با قانون و مقررات مالیاتی ویژه مدیران تعاونی های مسکن شهرستان زاهدان و میرجاوه در دانشگاه هاتف برگزار شد. 
مدرس : جناب اقای مهندس افشار معاون حسابرسی مدیرکل امور مالیاتی استان س و ب