دوره تاسیس و مدیریت سازمان های مردم نهاد (ngo) برگزار شد

شنبه 0 دي 1398 کد خبر : 3280
آمار بازدید : 756

ورکشاپ تاسیس و مدیریت سازمان های مردم نهاد (ngo) در هفته پژوهش در راستای کارآفرینی