همایش و کارگاه استعدادیابی ورزشی

دوشنبه 13 اسفند 1397 کد خبر : 1225
آمار بازدید : 991

زمان برگزاری 16 اسفند ماه 1397 از ساعت 16 الی 20

همایش استعدادیابی