همایش سوم انگیزشی تحول تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم در دانشگاه برگزار شد

دوشنبه 6 اسفند 1397 کد خبر : 1224
آمار بازدید : 1102

با حضور بیش از 200 نفر از دانش آموزان و خانواده آنها برگزار شد

همایش

همایش

همایش

همایش