تخفیف شهریه ویژه برای تمامی ورودی ها و مقاطع

يكشنبه 28 بهمن 1397 کد خبر : 1220
آمار بازدید : 1279

با توجه به موافقت هیأت محترم امنا موسسه آن دسته از دانشجویان محترم که نسبت به پرداخت کامل شهریه تا تاریخ  10 اسفند 1397...

با توجه به موافقت هیأت محترم امنا موسسه آن دسته از دانشجویان محترم که نسبت به پرداخت کامل شهریه تا تاریخ  10 اسفند 1397 اقدام نمایند از تخفیف 5% شهریه کامل برخوردار می شوند.