بازدید مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم از دانشگاه

جمعه 26 بهمن 1397 کد خبر : 1214
آمار بازدید : 1286

18 بهمن 1397 جناب آقای دکتر دولتی پس از بازدید در جلسه اداری دانشگاه شرکت نمودند

در بازدید جناب آقای دکتر ابوالقاسم دولتی از دانشگاه ایشان پس از مشاهده توانمندیها و اهداف مهارت محور هاتف برای دانشجویان با بیان اینکه دانشگاه ها در سه دسته خوب، متوسط و ضعیف قرار می گیرد، هاتف را جزء دانشگاه های خوب کشور توصیف نمودند.

شایان ذکر است ایشان پس از بازدید در جلسه ای با حضور هیئت رئیسه و مدیران دانشگاه هاتف شرکت نمودند.

دکتر ذولتی

دکتر ذولتی

دکتر ذولتی

دکتر ذولتی

دکتر ذولتی

دکتر ذولتی