همایش دوم انگیزشی تحول تحصیلی ویژه دانش آموزان پایه نهم در دانشگاه برگزار شد

سه شنبه 16 بهمن 1397 کد خبر : 1213
آمار بازدید : 1142

دپارتمان مشاوره و رشد استعدادهای دانش آموزی هاتف

این همایش با حضور چشمگیر دانش آموزان در تاریخ 14 بهمن1397 در سالن همایش های فردوسی برگزار شد.