شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

دوشنبه 8 بهمن 1397 کد خبر : 1207
آمار بازدید : 1276

شروع انتخاب واحد نیمسال دوم 98-97

از ساعت 12:00 امروز 8 بهمن 1397 انتخاب واحد دانشجویی برای تمامی مقاطع آغاز گردید.

از دانشجویان گرامی تقاضا می شود مطابق سیلابس درسی نسبت به انتخاب واحد اقدام نموده وهمچنین پیغام های دریافتی سیستم را با دقت مطالعه نمایند.