اطلاعیه ثبت نام وام دانشجویی صندوق رفاه نیمسال دوم 98-97

شنبه 6 بهمن 1397 کد خبر : 1206
آمار بازدید : 1070

به اطلاع متقاضیان دریافت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی می رساند از تاریخ 21 بهمن 1397 لغایت 15 اسفند 1397 می بایست به وبسایت این سازمان مراجعه نمایند.

به اطلاع متقاضیان دریافت وام شهریه صندوق رفاه دانشجویی می رساند از تاریخ 21 بهمن 1397 لغایت 15 اسفند 1397 می بایست به وبسایت این سازمان مراجعه نمایند.

سامانه صندوق رفاه دانشجویی