همایش انگیزشی تحول تحصیلی ویژه دانش آموزان نهم در دانشگاه برگزار شد

سه شنبه 2 بهمن 1397 کد خبر : 1204
آمار بازدید : 1101

دپارتمان مشاوره و رشد استعدادهای دانش آموزی هاتف

این همایش با حضور چشمگیر دانش آموزان در تاریخ 30 دی 1397 در سالن همایش های فردوسی برگزار شد.

همایش

همایش