طرح هاتف در حوزه مهارت آموزی دانشجویان یک طرح پیشتاز و بی نظیراست

پنج شنبه 29 آذر 1397 کد خبر : 1197
آمار بازدید : 1461

بازدید معاون هلال احمر کشور ، مشاور عالی رئیس هلال احمر کشور و مدیرکل هلال احمر استان از دانشگاه هاتف

معاون هلال احمر کشور با فوق العاده خواندن پروژه های انجام شده در هاتف، از طرح هاتف در حوزه مهارت آموزی دانشجویان به عنوان یک طرح پیشتاز و بی نظیر نام بردند.
همچنین ایشان ابراز امیدواری کردن که ارتباط بیشتری بین دانشگاه هاتف و هلال احمر استان ایجاد شود.