اولین جلسه دوره های مهارتی انگیزشی(سطح ۱) برای دانشجویان رشته های گروه عمران و گروه مکانیک

چهارشنبه 14 آذر 1397 کد خبر : 1192
آمار بازدید : 1004

در اولین  جلسه دوره  مهارتی انگیزشی دانشگاه هاتف برای دانشجویان رشته های عمران و مکانیک که توسط دو نفر از کارآفرینان برجسته و مدیران صنعتی موفق استان  برگزار شد،

در اولین  جلسه دوره  مهارتی انگیزشی دانشگاه هاتف برای دانشجویان رشته های عمران و مکانیک که توسط دو نفر از کارآفرینان برجسته و مدیران صنعتی موفق استان  برگزار شد.

angizesh

موضوعاتی همچون  اینده شغلی این رشته ها، شغل های مرتبط با این رشته ها در این استان، بازار کار این مشاغل در کشور و بلاخص استان، چالشها و مشکلات مشاغل مرتبط با این رشته ها، مهارتهای اکتسابی لازم برای ایجاد شغل و یا دریافت شغل در این رشته ها و در نهایت آموزشهای نظری و مهارتی مورد نیاز این مشاغل مورد بحث و برسی قرار گرفت و تجربیات این دو سخنران کارآفرین و موفق استان  به دانشجویان انتقال پیدا کرد.

angizesh