اولین جلسه دوره های مهارتی انگیزشی(سطح ۱) برای دانشجویان حقوق برگزار شد

چهارشنبه 14 آذر 1397 کد خبر : 1183
آمار بازدید : 1016

اولین جلسه دوره  مهارتی انگیزشی دانشگاه هاتف برای دانشجویان رشته حقوق توسط یکی از متخصصان و وکیل پایه یک دادگستری با هدف آشنای دانشجویان

اولین جلسه دوره  مهارتی انگیزشی دانشگاه هاتف برای دانشجویان رشته حقوق توسط یکی از متخصصان و وکیل پایه یک دادگستری با هدف آشنایی دانشجویان رشته حقوق، با بازار کار رشته حقوق در استان و کشور، آشنایی با دانش های مورد نیاز مشاغل مرتبط با رشته حقوق، آشنایی با مهارتهای مورد نیاز مشاغل این حوزه و آشنایی با چالشها و مشکلات رشته حقوق برگزار شد.

angizeshi

angizeshi