دوره انگیزشی گروه عمران و مکانیک

دوشنبه 12 آذر 1397 کد خبر : 1182
آمار بازدید : 991

دوره مهارتی سطح 1

قابل توجه کلیه دانشجویان عمران و مکانیک
دوره مهارتی سطح 1 :
 دوره انگیزشی گروه عمران و مکانیک  چهارشنبه 14/9/97 ساعت 16 سالن فردوسی دانشگاه هاتف

حضور کلیه دانشجویان گروه عمران و مکانیک الزامی است.


آموزش های مهارتی دانشگاه