قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سلف سرویس موسسه

جمعه 16 بهمن 1394 کد خبر : 1018
آمار بازدید : 1311

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از سلف سرویس موسسه

دانشجویان می توانند با در دست داشتن کارت دانشجویی هوشمند خود در بازه زمانی 10 إلی 12 به واحد انفورماتیک موسسه مراجعه نموده و نسبت به ثبت شماره کارت خود در اتوماسیون تغذیه موسسه اقدام نمایند

آن دسته دانشجویانی که دارای کارت دانشجویی قدیمی نیز می باشند می توانند برای دریافت کارت تغذیه از ساعت 12 إلی 13 به واحد انفورماتیک مراجعه نمایند.

بدیهی ست حضور دانشجو برای فعال کردن کارت دانشجویی وی در سامانه تغذیه الزامیست

فرصت دانشجویان برای ثبت کارت  ویا تهیه کارت تغذیه تا 29 بهمن ماه می باشد