مسابقات ورزشی به مناسبت روز دانشجو

چهارشنبه 9 آبان 1397 کد خبر : 1176
آمار بازدید : 1220

امور دانشجویی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت روز دانشجو مسابقات ورزشی در رشته های ورزشی ذیل برگزار نماید.

امور دانشجویی دانشگاه در نظر دارد به مناسبت روز دانشجو مسابقات ورزشی در رشته های ورزشی ذیل برگزار نماید. جهت ثبت نام به امور دانشجویی مراجعه فرمایید.(آخرین مهلت ثبت نام 24/8/97)
1- فوتسال      برادران و خواهران
2- تنیس روی میز    برادران و خواهران
3- اسنوکر بال     برادران و خواهران
4- فوتبال دستی میزی   برادران و خواهران
5- فوتبال دستی انسانی   برادران و خواهران
6- شطرنج     برادران و خواهران


امور دانشجویی
9/8/97