برگزاری کارگاه آموزشی خانواده درمانی

يكشنبه 29 مهر 1397 کد خبر : 1172
آمار بازدید : 1060

متقاضیان جهت ثبت نام در کارگاه به واحد آموزش های تخصصی مراجعه نمایند...

خانواده درمانی

کارگاه آموزشی خانواده درمانی برگزار خواهد شد، استاد این دوره آموزشی سرکار خانم دکتر رقیبی هستند، دانشجویان متقاضی شرکت در این دوره می توانند جهت ثبت نام به دفتر آموزش های تخصصی دانشگاه مراجعه نمایند. ثبت نام برای عموم آزاد می باشد.

مهلت ثبت نام : چهارشنبه 2 آبان ماه 1397