هزینه های خوابگاه ها و شماره تماس با آنها

پنج شنبه 26 مهر 1397 کد خبر : 1171
آمار بازدید : 3568

هزینه های خوابگاه ها و شماره تماس با آنها

تمامی خوابگاه ها خودگران با فاصله 50 الی 100 متری دانشگاه می باشند.

 

1- خوابگاه پسرانه پاسارگاد                           شماره تماس: 05433294531

هزینه اسکان هر نفر برای یک ترم تحصیلی

750 هزار تومان

هزینه اسکان هر نفر برای یک شب

20 هزار تومان

 

 

 

2- خوابگاه دخترانه امام رضا                         شماره تماس: 05433294373

هزینه اسکان هر نفر برای یک ترم تحصیلی

700 هزار تومان

هزینه اسکان هر نفر برای یک شب

30 هزار تومان

 

 

3- خوابگاه دخترانه ایران زمین                                  شماره تماس: 05433294603

هزینه اسکان هر نفر برای یک ترم تحصیلی

620 هزار تومان

هزینه اسکان هر نفر برای یک شب

20 هزار تومان