راه اندازی مجدد سلف سرویس دانشگاه

پنج شنبه 19 مهر 1397 کد خبر : 1170
آمار بازدید : 1360

قابل توجه دانشجویان متقاضی استفاده از غذا سلف سرویس

دانشجویان متقاضی استفاده از غذای سلف سرویس دانشگاه می توانند با مراجعه به سلف سرویس نسبت به رزرو غذا اقدام نمایند، بدیهی است در مهرماه تنها از طریق مراجعه حضوری امکان رزرو غذا می باشد و در ماه های بعد امکان رزرو غیر حضوری نیز فراهم می گردد. همچنین با توجه به نبود ژتون فراموشی مهم است قبلا اقدام به رزرو غذا نمایند.