زمان انتخاب واحد با تاخیر و شروع کلاس ها ترم 942

سه شنبه 13 بهمن 1394 کد خبر : 1017
آمار بازدید : 1365

انتخاب واحد با تاخیر در بازه زمانی 14 بهمن لغایت 16 بهمن می باشد

کلیه دانشجویان می توانند در بازه انتخاب واحد با تاخیر نسبت به انتخاب واحد اقدام نمایند 

بازه انتخاب واحد با تاخیر 14 بهمن لغایت 16 بهمن می باشد

بدیهی است دانشجویانی که پیش از این انتخاب واحد خود را نهایی کرده اند قادر به تغییر آن نخواهند بود

زمان شروع کلاس ها از شنبه 17 بهمن ماه می باشد