بازدید شهردار محترم زاهدان و معاون محترم عمرانی استانداری

پنج شنبه 12 مهر 1397 کد خبر : 1168
آمار بازدید : 1239

بازدید شهردار محترم زاهدان جناب آقای مهندس پربار به همراه شهردار منطقه 2 و معاونت محترم استانداری استان جناب آقای دکتر کرد

بازدید شهردار محترم زاهدان جناب آقای مهندس پربار به همراه شهردار منطقه 2 و معاونت محترم استانداری جناب آقای دکتر کرد از دانشگاه. در این بازدید جناب آقای شهردار ضمن بازدید از سوله در حال ساخت و ساختمان اصلی دانشگاه با ابراز خرسندی از ساخت و سازهای صورت گرفته در دانشگاه در جریان دوره های مهارتی دانشگاه قرار گرفتند.

شهردار