تخفیف شهریه ویژه تمامی دانشجویان

پنج شنبه 12 مهر 1397 کد خبر : 1167
آمار بازدید : 1665

با پرداخت کامل شهریه تا پایان مهرماه از 5% تخفیف شهریه برخوردار شوید

تخفیف

آن دسته از دانشجویان محترم که نسبت به پرداخت کامل شهریه تا پایان مهرماه 1397 اقدام نمایند از تخفیف 5% شهریه کامل برخوردار می شوند.