افتتاح سالن ورزشی نیایش

سه شنبه 3 مهر 1397 کد خبر : 1164
آمار بازدید : 1188

افتتاح سالن ورزشی نیایش

سالن ورزشی نیایش با حضور معاون محترم استانداری و اعضاء هیئت امنا دانشگاه افتتاح گردید، این سالن با بهره گیری از سیستم تهویه بروز و امکانات مطلوب آماده پذیرش دانشجویان و متقاضیان از خارج دانشگاه می باشد.

امنا97