برگزاری جلسه سوم از دور دوم هیئت امنا دانشگاه

شنبه 31 شهريور 1397 کد خبر : 1163
آمار بازدید : 1679

این جلسه با افتتاح سالن همایش های فردوسی و سالن ورزشی نیایش همراه بود

جلسه سوم از دور دوم هیئت امنا دانشگاه برگزار گردید در این جلسه اعضا هیئت امنا گزارشهای مربوطه را مرور و بررسی کرده و سپس بر اساس دستور جلسه دستورهایی را مصوب نمودند، همچنین پیش از برگزاری جلسه سالن همایش های فردوسی با ظرفیت 160 نفر و سالن ورزشی نیایش افتتاج گردید.

امنا97

امنا97

امنا97

امنا97

امنا97