اسلایدهای دروس مهندسی اینترنت، نظریه زبان و شبکه های کامپیوتری

يكشنبه 13 خرداد 1397 کد خبر : 1157
آمار بازدید : 1256

اسلایدهای دروس مهندسی اینترنت، نظریه زبان و شبکه های کامپیوتری

اسلاید درس مهندسی اینترنت ( دانلود )

اسلاید درس نظریه زبان ها و ماشین ها ( دانلود )

اسلاید درس شبکه های کامپیوتری ( دانلود )