بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان از موسسه هاتف

چهارشنبه 3 مرداد 1397 کد خبر : 1149
آمار بازدید : 1387

بازدید معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان از موسسه هاتف

در این بازدید جناب آقای حمیدیان معاونت محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان ضمن بازدید از توانمندی های استان در جریان روند طرح مهارت آموزی در دانشگاه هاتف قرار گرفتند، ایشان پس از اطلاع از این طرح با استقبال از آن آمادگی دادگستری را برای برگزاری دوره های بیشتر در این زمینه اعلام نمودند و مهارت را حلقه مفقوده در بازار کار و بیکاری را عامل وقوع جرم دانستند و تاکید نمودند طرح مهارت آموزی می بایست در دیگر دانشگاه های کشور نیز اجرا شود.