وبینار پروفسور میرسپاسی در دانشگاه هاتف برگزار شد

سه شنبه 20 آذر 1396 کد خبر : 1139
آمار بازدید : 935

پس از برگزاری موفق و بی نظیر وبینار پروفسور الوانی در دانشگاه هاتف، این بار وبینار پروفسور میرسپاسی

مهرماه 1396 برای اولین بار در استان سیستان و بلوچستان و به همت دانشگاه هاتف وبینار پروفسور الوانی در دانشگاه برگزار گردید که در میان استان های برگزار کننده موفق به دریافت لوح تقدیر گردید و این بار در تاریخ 20 آذر 1396 وبینار پروفسور میرسپاسی چهره ماندگار علم مدیریت در دانشگاه هاتف برای مدیران استان برگزار گردید

وبینار پروفسور میرسپاسی

وبینار پروفسور میرسپاسی