اطلاعیه مهم امور مالی درباره تعیین تکلیف شهریه دانشجویی

چهارشنبه 28 آذر 1396 کد خبر : 1138
آمار بازدید : 1424

اطلاعیه مهم امور مالی درباره تعیین تکلیف شهریه دانشجویی

به اطلاع کلیه دانشجویان محترم می رساند حداکثر تا تاریخ 05/10/96 فرصت دارند نسبت به تعیین تکلیف مالی خود یا به صورت پرداخت الکترونیکی و یا مراجعه به واحد مالی موسسه اقدام نمایند. بدیهی است هرگونه تبعات آموزشی ، مالی و اداری ناشی از عدم تعیین تکلیف مالی به عهده دانشجو خواهد بود.