بازدید هیات نظارت و ارزیابی استان س و ب از دانشگاه

يكشنبه 10 آذر 1398 کد خبر : 2276
آمار بازدید : 869

با حضور جناب آقای دکتر احمدی و جناب آقای دکتر رضوانی

بازدید هیات نظارت و ارزیابی استان س و ب از دانشگاه هاتف