دوره مهارتی سطح ۳ گروه عمران برگزار شد

يكشنبه 10 آذر 1398 کد خبر : 2275
آمار بازدید : 797

بازدید از تصفیه خانه صنعتی فاضلاب زاهدان

در سطح سه دانشجویان می بایست با کاربینی و قرار گرفتن در محیط با کار آشنا شوند تا بتوانند در سطح 4 کار تخصصی خود را برگزینند. بازدید از تصفیه خانه صنعتی فاضلاب زاهدان ویژه دانشجویان گروه عمران دانشگاه هاتف