دوره مهارتی سطح ۱ با عنوان کارگاه دانش افزایی مشاغل حقوقی

يكشنبه 10 آذر 1398 کد خبر : 2274
آمار بازدید : 879

در این کارگاه از سطح یک مهارتی دانشجویان با مشاغل رشته حقوق آشنا شدند

مستند دوره مهارتی سطح ۱ با عنوان کارگاه دانش افزایی مشاغل حقوقی گروه حقوق دانشگاه هاتف.
با حضور :
_ سردفتران اسناد رسمی و ازدواج : علیرضا رضایی و میثم احمدی
_ وکیل پایه یک دادگستری : مینا ذوالفقاری
_کارآموزان وکالت : محدثه دهقانی ، مرتضی پنجه کوبی ، فرهاد کیانی