آزمون جامع استخدامی دستگاه های اجرایی در هاتف برگزار شد

يكشنبه 10 آذر 1398 کد خبر : 2273
آمار بازدید : 907

پنج شنبه 30 آبان 1398

آزمون نزدیک به 2200 نفر از متقاضیان استخدامی در دستگاه های اجرایی در دانشگاه هاتف برگزار گردید