اطلاعیه مهم شماره یک - انتخاب واحد نیمسال دوم 95-94

شنبه 3 بهمن 1394 کد خبر : 1127
آمار بازدید : 1318

اطلاعیه شماره یک

انتخاب واحد کلیه گروه ها به غیر از دانشجویان مقطع ارشد ار ساعت 15:30 شنبه 3 بهمن مطابق با برنامه ریزی اعلام شده قبلی شروع گردید

دانشجویان مقطع ارشد از سه شنبه 6 بهمن می توانند نسبت به انتخاب واحد خود اقدام نمایند

واحد انفورماتیک