تغییرات در برگزاری کلاس های مهندس خسروی

شنبه 0 آذر 1394 کد خبر : 1125
آمار بازدید : 1413

کلاس های آقای مهندس خسروی به شرح ذیل برگزار می گردد

کلاس های آقای مهندس خسروی به شرح ذیل برگزار می گردد

ذخیر و بازیابی اطلاعات  استاد مهندس مهران ریگی

زمان برگزاری چهارشنبه 16-14 و زمان متغیر 18-16

 

برنامه سازی سیستم  استاد مهندس مهران ریگی

پنج شنبه 10-8 و زمان متغیر 12-10

 

تحلیل و طراحی سیستم ها استاد دکتر حجت عباس نژاد

چهارشنبه 12-10 و 14-12

 

طراحی سیستم های شی گرا  استاد مهندس مهدی عباسنژاد

پنج شنبه 12-10

 

پایگاه داده ها  استاد مهندس مهدی عباسنژاد

پنج شنبه 10-8