زمان کلاس درس زبان تخصصی (جبرانی ) دانشجویان ارشد کامپیوتر

شنبه 18 مهر 1394 کد خبر : 1123
آمار بازدید : 1327

زمان کلاس درس زبان تخصصی (جبرانی ) دانشجویان ارشد کامپیوتر

کلاس درس زبان تخصصی (جبرانی ) پنج شنبه 23 مهر 1394 ساعت 8:30 صبح برگزار می گردد.