قابل توجه دانشجویان ارشد نرم افزار ورودی بهمن 92

چهارشنبه 2 دي 1394 کد خبر : 1122
آمار بازدید : 1354

آخرین مهلت تحویل فرم تصویب پروژه پایانی به گروه

دانشجویان کارشناسی ارشد کامپیوتر-نرم افزار حداکثر تا تاریخ 20 دی ماه 1394 مهلت دارند فرم تصویب پروژه پایانی خود را به گروه تحویل نمایند.

پس از این تاریخ مجوز دفاع با احتساب سنوات داده خواهد شد.

گروه کامپیوتر