تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم 95-94

شنبه 28 آذر 1394 کد خبر : 1012
آمار بازدید : 1335

تقویم کامل آموزشی نیمسال دوم 95-94

نــوع فعاليــت  آموزشــــی

روز ـ  ماه ـ‌ سال

ثبت نام از پذيرفته شدگان سال تحصيلي نیمسال دوم  94- 95

به استناد دستورالعمل ثبت نامي

 سازمان سنجش و اينترنتي

انتخاب واحد نيمسال دوم(توسط خود دانشجو)پس از مشورت باگروه آموزشی بصورت اينترنتي طبق برنامه ذيل :

                          وروديهاي 91 و ماقبل :              روز  شنبه  3/11/93 از ساعت 9 صبح

                                     وروديهاي 92  :              روز يكشنبه 4/11/93 از ساعت 9 صبح

                                     وروديهاي 93  :             روز دو شنبه 5/11/93 از ساعت 9 صبح

                                    وروديهاي مهر  94  :      روز سه شنبه 6/11/93 از ساعت 9 صبح

وروديهاي بهمن 94 انتخاب واحد دسته جمعي توسط گروه مربوطه  و تحويل برگ انتخاب واحد به دانشجو ،  دانشجويانيكه درايام مذكورموفق به انتخاب واحدنشده اند : روز چهارشنبه 7/11/93 الی جمعه 9/11/93 ازساعت 9 صبح لغايت ساعت 24

3/11/94 لغايت 9/11/94

مهلت درخواست مرخصي تحصيلي در نيمسال دوم

7/11/94  لغايت 21/11/94

شروع و پايان كلاسها

10/11/94  لغايت 13/3/95

رؤيت چك ليست انتخاب واحد نيمسال دوم توسط دانشجو ومدیرگروه وپرينت ليست حضوروغياب توسط اساتيدمحترم

10/11/94  لغايت  15/11/94

پايان مهلت ارائه درخواست بررسي مشكل انتخاب واحد توسط دانشجو در فرم  ويژه به مديران گروههای آموزشی وبررسی مشروطی های نیمسال اول توسط مدیران گروههای آموزشی

15/11/94

حذف و اضافه ( بصورت اينترنتي )

19/11/94  لغايت  21/11/94

آخرين مهلت اعلام اسامي دانشجويان داراي غيبت بيش از حد مجاز به مديريت امور آموزشي

6/3/95

امتحان دروس عملي (آخرین هفته آموزشی)

8/3/95  لغايت  13/3/95

تحويل گزارش نهايي دروس عملی و كارآزمايشگاهي نيمسال اول به استاد

13/3/95

تكميل فرم ميهماني ، ميهماني دائم و انتقال در سامانه وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري به آدرس :       www.msrt.gov.ir

1/2/95   لغايت 31/2/95

دریافت کارت ورودبه جلسه امتحانات ازسامانه آموزشی

8/3/95  لغايت  15/3/95

شروع امتحانات                    

پايان امتحانات  

16/3/95      

31/3/95

 

دانشجو پس از مشاهده کارنامه هر نيمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظير عدم درج نمره ، قرارگرفتن در وضعيت اخراجی بر اساس ماده 29 و 30  آيين نامه آموزشی و ... در اسرع وقت ملزم به تکميل فرم ويژه بررسی مشکلات آموزشی دانشجويان و ارائه آن به انضمام کپی آخرين کارنامه تحصيلی به مدير محترم گروه آموزشی مربوطه خواهند بود . جهت رسيدگی سريع به درخواست دانشجو مديران محترم گروههای آموزشی در صورت تأييد حداکثر دو روز پس از تاريخ تقاضای دانشجو آنرا به دفتر معاون آموزشی و يا مديرآموزش ارسال خواهد نمود. بديهی است دانشجويانی که درموعد مقرر درخواست خود را ارائه ننمايند درخواست آنها مورد بررسی قرار نخواهد گرفت .

درصورتيکه دانشجويان مشروط دروس اضافی خودرا بطوراختياری حذف ننمايند ، آموزش موسسه نسبت به حذف دروس اضافی ازآخرفرم انتخاب واحد اقدام خواهد نمود.

دانشجوپس از رؤيت چك ليست لازم است كه دروس انتخاب شده را كنترل ودرصورت وجود مغايرت در اسرع وقت موضوع را به آموزش موسسه كتباً گزارش نمايد.