عدم تشکیل کلاسهای دکتر عباس نژاد در 3،2و4 اسفند 93

جمعه 1 اسفند 1393 کد خبر : 1101
آمار بازدید : 1366

کلاسهای درس دکتر حجت عباسنژاد شنبه 2 اسفند و یکشنبه و دوشنبه 3و 4 اسفند تشکیل نمی شود

کلاسهای درس دکتر حجت عباسنژاد شنبه 2 اسفند و یکشنبه و دوشنبه 3و 4 اسفند تشکیل نمی شود