زمان ارائه پروژه های گروه کامپیوتر

سه شنبه 28 بهمن 1393 کد خبر : 1100
آمار بازدید : 1359

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 94-93 درس پروژه داشته اند میرساند پنج شنبه 30 بهمن 1393 ساعت 8 صبح زمان ارائه پروژه ها می باشد

به اطلاع دانشجویانی که در نیمسال اول 94-93 درس پروژه داشته اند میرساند پنج شنبه 30 بهمن 1393 ساعت 8 صبح زمان ارائه پروژه ها می باشد