امتحان کارگاه سیستم عامل شبکه

دوشنبه 23 آذر 1394 کد خبر : 1010
آمار بازدید : 1392

امتحان کارگاه سیستم عامل شبکه در تاریخ 29 آذر 1394 و 30 آذر 1394 در زمان کلاس برگزار می شود

امتحان کارگاه سیستم عامل شبکه در تاریخ 29 آذر 1394 و 30 آذر 1394 در زمان کلاس برگزار می شود